Hae apua

Etelä-Suomi

Ensi- ja turvakotien liitto

Turvakodit antavat neuvoja ja apua perheväkivalta-asioissa ympäri vuorokauden. Turvakodit on tarkoitettu lyhytaikaiseksi turvapaikaksi silloin, kun kotiin jääminen väkivallan, uhkailun tai pelon takia on mahdotonta tai suorastaan vaarallista. Neuvontaa, keskusteluapua ja ohjattuja vertaisryhmiä järjestetään myös erillisinä avopalveluina niin väkivallan uhreille, tekijöille kuin perheen lapsillekin. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksillä on turvakodit Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Lahdessa sekä avopalveluja Kotkassa ja Lappeenrannassa. Katso yhteystiedot nettiturvakodista www.turvakoti.net

Kehitysvammaisten Tukiliitto

Valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua. Ohjausta ja neuvontaa kehitysvammaisuuteen liittyvissä erityiskysymyksissä kuten kommunikaatio, oikeudet ja vertaistuki. www.kvtl.fi

Maaseudun tukihenkilöverkko

Tarjoaa valtakunnallisesti kuuntelu- ja keskusteluapua kaikkiin mieltä painaviin ongelmiin maaseudulla työtä tekeville ja sieltä toimeentulonsa saaville ihmisille. Vapaaehtoiset tukihenkilöt lähtevät tarvittaessa mukaan oikeudenkäyntiin ja muiden viranomaisten luo. www.tukihenkilo.fi.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lasten ja nuorten puhelin numerossa 116 111 on alle 21-vuotiaille suunnattu palvelu, joka toimii vuoden jokaisena päivänä. Se on maksuton, valtakunnallinen, suomenkielinen, kaikille lapsille ja nuorille tarkoitettu auttava puhelin. Soittaja voi puhua nimettömänä ja luottamuksellisesti koulutetun aikuisen vapaaehtoisen kanssa mistä asiasta tahansa.

Lasten ja nuorten nettiin www.mll.fi/nuortennetti lapsi tai nuori voi kirjoittaa kirjeen, johon vastauksen saa keskimäärin kolmessa päivässä. Lisätietoja: www.mll.fi/nuorille/lnpn/

Lisäksi myös Vanhempainpuhelin numerossa 0600 12277 ja nettikirjepalvelu www.mll.fi.

Miessakit ry

Väkivaltaa kokeneet miehet -hanke tarjoaa apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kotona tai kadulla kokeneille miehille. Keskusteluapua voi saada puhelimitse, sähköpostilla, yksilötapaamisissa ja ohjatuissa vertaisryhmätapaamisissa. Hanke tarjoaa keskusteluapua ja vertaisryhmätoimintaa, joissa mies voi käsitellä väkivaltakokemustaan ja saada apua psyykkisiin oireisiinsa. Samalla etsitään keinoja välttää uusia väkivaltatilanteita.Väkivaltaa on voitu kokea esimerkiksi ennestään tuntemattoman henkilön, perheenjäsenen tai ammatissa kohdatun asiakkaan taholta. Kokemus voi olla tuore tai siitä voi olla jo vuosia.

Apu on luottamuksellista ja maksutonta. Palvelua myös ruotsiksi ja englanniksi.Hankkeen työntekijät tarjoavat myös miesten väkivaltaan liittyvää konsultaatiota ja koulutusta.

Yhteystiedot
www.miessakit.fi
Päivystyspuhelin p. 044 751 1340 on avoinna ma-­ke kello 9­-12. Muina aikoina voit jättää viestin vastaajaan. vakivaltaa.kokeneet.miehet(at)miessakit.fi
Miessakit ry | Väkivaltaa kokeneet miehet
Annankatu 16 B 28
00120 Helsinki

Monika-Naiset liitto

Tukee maahanmuuttajanaisten hyvinvointia ja aktiivista kansalaistoimintaa ja ehkäisee syrjäytymistä. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia ja kaikki keskustelut käydään luottamuksellisesti. Apua on mahdollista saada useilla eri kielillä.
, www.monikanaiset.fi

Valtakunnallinen päivystävä puhelin 24h (09) 692 2304 auttaa väkivaltaa kokeneita tai sen uhan alla eläviä maahanmuuttajanaisia, -tyttöjä ja – lapsia. Siinä tarjotaan ohjausta ja neuvontaa.

Voimavarakeskukset auttavat väkivaltaa kokeneita tai sen uhan alla eläviä maahanmuuttajanaisia, -tyttöjä ja – lapsia. Niissä tarjotaan mm. ohjausta, neuvontaa, ratkaisuja väkivallasta irrottautumiseen, tukea arjesta selviytymiseen ja viranomaisasiointiin sekä vertaistukea.

Helsingin Voimavarakeskus MONIKA, Kinaporinkatu 2 D, 00500 Helsinki
avoinna ma–pe 9–17, puh. (09) 692 2304,

Vantaan Voimavarakeskus MONIKA, Myyrinki, Liesitori 3, 01600 Vantaa
puh. (09) 839 35013,

Espoon Voimavarakeskus MONIKA, puh. (09) 692 2304

Turvakoti MONA puh. (09) 692 2304, salaisessa osoitteessa.

Helsingin MoniNaisten Talo on monikulttuurinen kohtaamispaikka maahanmuuttajanaisille. Tarjoaa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa, monipuolista ryhmätoimintaa ja tukea kotoutumiseen.
Kinaporinkatu 2 C, 00500 Helsinki, avoinna ma-pe 9-17, la sopimuksen mukaan
puh. 045 656 9953

Naisten Linja Suomessa

Tarjoaa valtakunnallista, maksutonta puhelin- ja sähköpostineuvontaa (Naisten Netti) väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille sekä heidän läheisilleen. Naisten linjalla kuunnellaan, ymmärretään, tuetaan, annetaan tietoa väkivallasta ja siitä selviytymisestä sekä ohjataan tarvittaessa muiden palvelujen piiriin. Ennen kaikkea Naisten linja tarjoaa väkivallan kohteena oleville naisille turvallisen ja anonyymin tilan puhua kokemastaan väkivallasta.
Naisten Linja päivystää numerossa 0800 02400 suomeksi ma-pe klo 16-20, ruotsiksi ke klo 16-20, englanniksi pe klo 16-20. www.naistenlinja.fi

Lisäksi Naisten Linja pitää yllä tytöille suunnattua Omat Rajani-internet sivustoa, johon on kerätty runsaasti tietoa seurustelusuhteista, väkivallasta ja avun hakemisesta. Sivulla voi esittää myös kysymyksiä Naisten Linjan työntekijöille ja koulutetuille vapaaehtoisille, keskustella toisten kanssa tai lukea muiden kysymyksiä ja vastauksia niihin. www.omatrajani.fi

Nollalinja 080-005005

Nollalinja on valtakunnallinen, maksuton auttava puhelin kaikille, jotka ovat läheisessä ihmissuhteessaan kokeneet väkivaltaa tai sen uhkaa. Nollalinjalle voivat soittaa myös väkivaltaa kokeneiden läheiset sekä ammattilaiset ja viranomaiset, jotka tarvitsevat neuvoja asiakastyöhönsä.

Nollalinjalla päivystävät koulutetut ja kokeneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka kuuntelevat, tukevat ja neuvovat kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Nollalinjan päivystäjien kanssa voi keskustella suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Suomesta soitettaessa puhelut Nollalinjalle ovat ilmaisia. Ulkomailta soitetut puhelut maksavat operaattorin mukaisen maksun. Ulkomailta soitettaessa Nollalinjan puhelinnumero on +358 80 005 005.

Nollalinjan sivuilta (www.nollalinja.fi) löydät myös kaikkien turvakotien yhteystiedot.

Poikien Talo, Helsinki

Poikien talon perustehtävä on luoda toimintamalli, jonka kautta poikien yksilöllinen psykososiaalisen tuen tarve kohdataan sukupuolisensitiivisellä työotteella. Palveluun kuuluu sekä yksilö- että ryhmätason tukipalveluja ja seksuaalineuvontaa, kasvatusta sekä tukea seksuaalista väkivaltaa kokeneille.
Osoite: Kangasalantie 11, 00550 Helsinki, 

Raiskauskriisikeskus Tukinainen

Raiskauskriisikeskus Tukinainen antaa valtakunnallisesti maksutonta apua, tukea ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille, heidän läheisilleen ja ammattitoimijoille.

Kriisiapua, tukea ja tietoa eri auttamismahdollisuuksista: Maksuton valtakunnallinen kriisipäivystys puh. 0800-97899 ma-to klo 9-15, la-su klo 15-21.
Oikeudellista neuvontaa, myös henkilökohtaisia ajanvarauksia ja oikeusavustamisia:

Maksuton valtakunnallinen juristipäivystys puh. 0800-97895 ma-to 13-16.
www.tukinainen.fi

Apua, tukea ja neuvontaa myös www.nettitukinainen.fi

Rikosuhripäivystys (RIKU)

Tarjoaa henkistä tukea ja käytännön neuvoja rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville. RIKUsta saat myös ohjausta erilaisiin tukipalveluihin sekä neuvoja rikosprosessiin liittyvissä käytännön asioissa esim. oikeusavustajan hankinnassa, kustannusten arvioimisessa, sekä vahingonkorvaus- ja lähestymiskieltoasioissa.

RIKUlla on valtakunnallisia palveluja ja 31 palvelupistettä ympäri Suomea. Voit kysyä alueesi palvelupistettä valtakunnallisista palveluistamme. Palvelupisteistä voit kysyä myös maksuttomia tukihenkilöitä.

Valtakunnalliset palvelunumerot Auttava puhelin sekä Juristin puhelinneuvonta ovat maksuttomia palveluita.
Verkkosivut: riku.fi ja kaikki yhteystiedot: riku.fi/yhteystiedot

Saimaan kriisikeskus, Lappeenranta

Saimaan kriisikeskus tarjoaa apua äkillisissä sekä arkielämän kriisitilanteissa. Heille voi hakeutua ilman lähetettä ajanvarauksella.  Saimaan kriisikeskus tarjoaa keskusteluapua myös ihmissuhdeongelmiin ja muihin vaikeisiin elämäntilanteisiin. Lähtökohtana on asiakkaan kokema elämäntilannekriisi. Heillä voi asioida myös nimettömänä.

05-453 0020 (ma-to klo 10-13)
www.saimaankriisikeskus.net

SERI-tukikeskus, HUS, Helsinki, Lappeenranta

Apua ja tukea seksuaaliväkivallan uhreille. SERI-lyhenne tulee sanasta seksuaalirikos. SERI-tukikeskus antaa apua ja tukea heille, jotka ovat kohdanneet seksuaalista väkivaltaa.

Lisätietoa https://bit.ly/3hvkajU

Suomen Mielenterveysseura

Valtakunnallinen kriisipuhelin. Keskusteluapua vaikeassa elämäntilanteessa oleville ja heidän läheisilleen. Puhelimessa vastaavat koulutetut, vapaaehtoiset tukihenkilöt ja kriisityöntekijät ympäri Suomea.
Puh. 01019 5202 kaikkialta Suomesta. Päivystys arkisin klo 9-06, lauantaisin ja juhlapyhinä klo 15-06 ja sunnuntaisin klo 15-22. Puhelun hinta määräytyy puhelinoperaattorin taksojen mukaan. Suomen Mielenterveysseura ei laskuta puheluista.  www.mielenterveysseura.fi > SOS-kriisikeskus > Valtakunnallinen kriisipuhelin

Kriisikeskusverkostossa toimii ympäri Suomea 18 kriisikeskusta, mm. Helsingissä ja Hyvinkäällä.  Niissä autetaan mm. lähisuhdeväkivallan ja seksuaalirikosten uhreja. Yhteystiedot www.mielenterveysseura.fi/sos-kriisikeskus/kriisikeskusverkosto/alueelliset_kriisikeskukset/.

SOS-kriisikeskuksen kriisivastaanotto, Helsinki Kriisivastaanotolla kriisityöntekijät tarjoavat lyhytkestoista keskusteluapua kriisistä selviytymisen tueksi yksilöille, pariskunnille ja perheille. Asiakastyötä tehdään suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, ja tarvittaessa myös tulkin välityksellä asiakkaan äidinkielellä. www.mielenterveysseura.fi > SOS-kriisikeskus > kriisivastaanotto. Suomenkielinen asiakaspuhelin 09 4135 0510 arkisin klo 9-15 / Crisis service for foreigners 09 4135 0501 on weekdays 9-15.

Verkossa toimiva kriisikeskus Tukinet tarjoaa henkilökohtaista tukea, keskusteluryhmiä ja tietopalveluita. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Tukinetissä on mm. kahdenkeskinen Net-tuki -palvelu, jonka välityksellä saa yksityisen, luottamuksellisen ja halutessaan nimettömän yhteyden kriisikeskuksen koulutettuihin tukihenkilöihin ja ammattiauttajiin. Palveluista kerrotaan lähemmin www.tukinet.net.

Suvanto ry

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry (aiemmin Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry) on valtakunnallisesti toimiva kansalais- ja asiantuntijajärjestö.
Toiminnan tarkoituksena on ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja väkivallan ehkäiseminen sekä tietoisuuden lisääminen.

Auttava puhelin SUVANTO-LINJA vastaa TI ja TO klo 13 – 15  1.4.2018 alkaen  numerossa 0800 – 06776 (maksuton).
Lakineuvonta vastaa parillisten viikkojen keskiviikkoina klo 16 – 18 (sama nro).

Tyttöjen Talo, Helsinki

Talon perustehtävä on tarjota tukea elämän eri vaiheissa ja kysymyksissä ja se on avoin kaikille 10-28 –vuotiaille tytöille ja nuorille naisille. Avointa toimintaa, johon voi tulla aikaa varaamatta, ryhmätoimintaa, seksuaalikasvatusta ja -neuvontaa, Pop In seksuaalineuvontavastaanotto. Talo tarjoaa myös apua ja tukea seksuaaliväkivallan uhreille.
Osoite: Toinen Linja 3, 2½ kerros, 00530 Helsinki. Puh. (09) 824 052 22,

Viola väkivallasta vapaaksi ry

VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry tarjoaa palveluita väkivallan tekijöille ja uhreille matalan kynnyksen periaatteella.  Miesten aseman palvelut on suunnattu haastavissa elämäntilanteissa oleville miehille. Palvelut ovat maksuttomia Mikkelin alueen asiakkaille.
Väkivaltatyön ja miesten palveluiden lisäksi Kieppi – kiertävä perhekeskus tarjoaa palveluita lapsiperheille.

www.violary.fi
VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry
Savilahdenkatu 24
50100 Mikkeli

015 365 330

Väestöliitto, Seksuaaliterveysklinikka

Tarjotaan keskusteluapua seksuaalista kaltoinkohtelua, hyväksikäyttöä tai väkivaltaa kohdanneille 12-17 –-vuotiaille tytöille ja pojille  sekä heidän läheisilleen.

Länsi-Suomi

Ensi- ja turvakotien liitto

Turvakodit antavat neuvoja ja apua perheväkivalta-asioissa ympäri vuorokauden. Turvakodit on tarkoitettu lyhytaikaiseksi turvapaikaksi silloin, kun kotiin jääminen väkivallan, uhkailun tai pelon takia on mahdotonta tai suorastaan vaarallista. Neuvontaa, keskusteluapua ja ohjattuja vertaisryhmiä järjestetään myös erillisinä avopalveluina niin väkivallan uhreille, tekijöille kuin perheen lapsillekin. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksillä on turvakodit Turussa, Porissa, Tampereella, Jyväskylässä, Vaasassa ja Kokkolassa. Katso yhteystiedot nettiturvakodista www.turvakoti.net

Kehitysvammaisten Tukiliitto

Valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua. Ohjausta ja neuvontaa kehitysvammaisuuteen liittyvissä erityiskysymyksissä kuten kommunikaatio, oikeudet ja vertaistuki. www.kvtl.fi

Maaseudun tukihenkilöverkko

Tarjoaa valtakunnallisesti kuuntelu- ja keskusteluapua kaikkiin mieltä painaviin ongelmiin maaseudulla työtä tekeville ja sieltä toimeentulonsa saaville ihmisille. Vapaaehtoiset tukihenkilöt lähtevät tarvittaessa mukaan oikeudenkäyntiin ja muiden viranomaisten luo. www.tukihenkilo.fi.

Koski-työ, Turku

Koski-työ on saanut alkunsa vuosina 2016-2018 toteutetusta samannimisestä hankkeesta. Työ seksuaaliväkivallan urien auttamiseksi jatkuu edelleen.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lasten ja nuorten puhelin numerossa 116 111 on alle 21-vuotiaille suunnattu palvelu, joka toimii vuoden jokaisena päivänä. Se on maksuton, valtakunnallinen, suomenkielinen, kaikille lapsille ja nuorille tarkoitettu auttava puhelin. Soittaja voi puhua nimettömänä ja luottamuksellisesti koulutetun aikuisen vapaaehtoisen kanssa mistä asiasta tahansa.

Lasten ja nuorten nettiin www.mll.fi/nuortennetti lapsi tai nuori voi kirjoittaa kirjeen, johon vastauksen saa keskimäärin kolmessa päivässä. Lisätietoja: www.mll.fi/nuorille/lnpn/

Lisäksi myös Vanhempainpuhelin numerossa 0600 12277 ja nettikirjepalvelu www.mll.fi.

Miessakit ry

Väkivaltaa kokeneet miehet -hanke tarjoaa apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kotona tai kadulla kokeneille miehille. Keskusteluapua voi saada puhelimitse, sähköpostilla, yksilötapaamisissa ja ohjatuissa vertaisryhmätapaamisissa.Hanke tarjoaa keskusteluapua ja vertaisryhmätoimintaa, joissa mies voi käsitellä väkivaltakokemustaan ja saada apua psyykkisiin oireisiinsa. Samalla etsitään keinoja välttää uusia väkivaltatilanteita.Väkivaltaa on voitu kokea esimerkiksi ennestään tuntemattoman henkilön, perheenjäsenen tai ammatissa kohdatun asiakkaan taholta. Kokemus voi olla tuore tai siitä voi olla jo vuosia.

Apu on luottamuksellista ja maksutonta.Palvelua myös ruotsiksi ja englanniksi. Hankkeen työntekijät tarjoavat myös miesten väkivaltaan liittyvää konsultaatiota ja koulutusta.

Yhteystiedot
www.miessakit.fi
Päivystyspuhelin p. 044 751 1340 on avoinna ma-­ke kello 9­-12. Muina aikoina voit jättää viestin vastaajaan.

Miessakit ry | Väkivaltaa kokeneet miehet
Annankatu 16 B 28
00120 Helsinki

Monika-Naiset liitto

Tukee maahanmuuttajanaisten hyvinvointia ja aktiivista kansalaistoimintaa ja ehkäisee syrjäytymistä. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia ja kaikki keskustelut käydään luottamuksellisesti. Apua on mahdollista saada useilla eri kielillä.
, www.monikanaiset.fi

Valtakunnallinen päivystävä puhelin 24h (09) 692 2304 auttaa väkivaltaa kokeneita tai sen uhan alla eläviä maahanmuuttajanaisia, -tyttöjä ja – lapsia. Siinä tarjotaan ohjausta ja neuvontaa.

Turvakoti MONA puh. (09) 692 2304, salaisessa osoitteessa.

Naisten Linja Suomessa

Tarjoaa valtakunnallista, maksutonta puhelin- ja sähköpostineuvontaa (Naisten Netti) väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille sekä heidän läheisilleen. Naisten linjalla kuunnellaan, ymmärretään, tuetaan, annetaan tietoa väkivallasta ja siitä selviytymisestä sekä ohjataan tarvittaessa muiden palvelujen piiriin. Ennen kaikkea Naisten linja tarjoaa väkivallan kohteena oleville naisille turvallisen ja anonyymin tilan puhua kokemastaan väkivallasta.
Naisten Linja päivystää numerossa 0800 02400 suomeksi ma-pe klo 16-20, ruotsiksi ke klo 16-20, englanniksi pe klo 16-20
www.naistenlinja.fi

Lisäksi Naisten Linja pitää yllä tytöille suunnattua Omat Rajani-internet sivustoa, johon on kerätty runsaasti tietoa seurustelusuhteista, väkivallasta ja avun hakemisesta. Sivulla voi esittää myös kysymyksiä Naisten Linjan työntekijöille ja koulutetuille vapaaehtoisille, keskustella toisten kanssa tai lukea muiden kysymyksiä ja vastauksia niihin.
www.omatrajani.fi

Nollalinja 080-005005

Nollalinja on valtakunnallinen, maksuton auttava puhelin kaikille, jotka ovat läheisessä ihmissuhteessaan kokeneet väkivaltaa tai sen uhkaa. Nollalinjalle voivat soittaa myös väkivaltaa kokeneiden läheiset sekä ammattilaiset ja viranomaiset, jotka tarvitsevat neuvoja asiakastyöhönsä.
Nollalinjalla päivystävät koulutetut ja kokeneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka kuuntelevat, tukevat ja neuvovat kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Nollalinjan päivystäjien kanssa voi keskustella suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Suomesta soitettaessa puhelut Nollalinjalle ovat ilmaisia. Ulkomailta soitetut puhelut maksavat operaattorin mukaisen maksun. Ulkomailta soitettaessa Nollalinjan puhelinnumero on +358 80 005 005.

Nollalinjan sivuilta löydät myös kaikkien turvakotien yhteystiedot.

Raiskauskriisikeskus Tukinainen

Raiskauskriisikeskus Tukinainen antaa valtakunnallisesti maksutonta apua, tukea ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille, heidän läheisilleen ja ammattitoimijoille.
Kriisiapua, tukea ja tietoa eri auttamismahdollisuuksista: Maksuton valtakunnallinen kriisipäivystys puh. 0800-97899 ma-to klo 9-15, la-su klo 15-21.
Oikeudellista neuvontaa, myös henkilökohtaisia ajanvarauksia ja oikeusavustamisia: Maksuton valtakunnallinen juristipäivystys puh. 0800-97895 ma-to 13-16.
www.tukinainen.fi
Apua, tukea ja neuvontaa myös www.nettitukinainen.fi

Rikosuhripäivystys (RIKU)

Tarjoaa henkistä tukea ja käytännön neuvoja rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville. RIKUsta saat myös ohjausta erilaisiin tukipalveluihin sekä neuvoja rikoprosessiin liittyvissä käytännön asioissa esim. oikeusavustajan hankinnassa, kustannusten arvioimisessa, sekä vahingonkorvaus- ja lähestymiskieltoasioissa.

RIKUlla on valtakunnallisia palveluja ja 27 palvelupistettä ympäri Suomea. Voit kysyä alueesi palvelupistettä valtakunnallisista palveluistamme. Palvelupisteistä voit kysyä myös maksuttomia tukihenkilöitä.

Valtakunnalliset palvelut: Auttava puhelin 0203 16116 ma-ti 13-21 ja ke-pe 17-21. Juristin puhelinneuvonta 0203-16117 ma-to 17-19 ja  Apua ja neuvontaa netissä www.rikunet.fi  Verkkosivut: www.riku.fi

SERI-tukikeskus Kokkola, Seinäjoki, Tampere, Turku, Pori

Apua ja tukea seksuaaliväkivallan uhreille. SERI-lyhenne tulee sanasta seksuaalirikos. SERI-tukikeskus antaa apua ja tukea heille, jotka ovat kohdanneet seksuaalista väkivaltaa.

Lisätietoa https://bit.ly/3hvkajU

Suomen Mielenterveysseura

Valtakunnallinen kriisipuhelin. Keskusteluapua vaikeassa elämäntilanteessa oleville ja heidän läheisilleen. Puhelimessa vastaavat koulutetut, vapaaehtoiset tukihenkilöt ja kriisityöntekijät ympäri Suomea. Puh. 01019 5202 kaikkialta Suomesta. Päivystys arkisin klo 9-06, lauantaisin ja juhlapyhinä klo 15-06 ja sunnuntaisin klo 15-22. Puhelun hinta määräytyy puhelinoperaattorin taksojen mukaan. Suomen Mielenterveysseura ei laskuta puheluista.  www.mielenterveysseura.fi > SOS-kriisikeskus > Valtakunnallinen kriisipuhelin

Kriisikeskusverkostoon kuuluu 18 kriisikeskusta ympäri Suomea (mm. Jyväskylä, Lahti, Pori, Rauma, Salo, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vammala).  Niissä autetaan mm. lähisuhdeväkivallan ja seksuaalirikosten uhreja. Yhteystiedot www.mielenterveysseura.fi/sos-kriisikeskus/kriisikeskusverkosto/alueelliset_kriisikeskukset/

Verkossa toimiva kriisikeskus Tukinet tarjoaa henkilökohtaista tukea, keskusteluryhmiä ja tietopalveluita. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Tukinetissä on mm. kahdenkeskinen Net-tuki -palvelu, jonka välityksellä saa yksityisen, luottamuksellisen ja halutessaan nimettömän yhteyden kriisikeskuksen koulutettuihin tukihenkilöihin ja ammattiauttajiin. Palveluista kerrotaan lähemmin www.tukinet.net.

Suvanto ry

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry (aiemmin Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry) on valtakunnallisesti toimiva kansalais- ja asiantuntijajärjestö.
Toiminnan tarkoituksena on ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja väkivallan ehkäiseminen sekä tietoisuuden lisääminen.

Auttava puhelin SUVANTO-LINJA vastaa TI ja TO klo 13 – 15  1.4.2018 alkaen  numerossa 0800 – 06776 (maksuton).

Lakineuvonta vastaa parillisten viikkojen keskiviikkoina klo 16 – 18 (sama nro).

Tyttöjen Talo, Turku

Turun Tyttöjen Talo tarjoaa joka keskiviikko klo 17- 19 Pop In – vastaanoton. Apu on tarkoitettu kaikille 12- 28-vuotiaille tytöille ja nuorille naisille, jolla on seksuaalisuuteen sekä aikuiseksi kasvuun liittyvää tarvetta keskustella seksuaalineuvoja-terveydenhoitajan kanssa. Vastaanotto on luottamuksellinen, ilmainen ja siihen tullaan ilman ajanvarausta. Tämän lisäksi apua saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen . Osoite: Turun Tyttöjen Talo, Yliopistonkatu 26 B, 6 krs. 20100 Turku (sisäänkäynti kävelykadun puolella), puh. 045-1289800 ja sähköposti , www.mimmi.fi

Tyttöjen Talo, Tampere

Talon perustehtävä on tarjota tukea elämän eri vaiheissa ja kysymyksissä ja se on avoin kaikille 10- 28–vuotiaille tytöille ja nuorille naisille. Avointa toimintaa, johon voi tulla aikaa varaamatta, ryhmätoimintaa, seksuaalikasvatusta ja –neuvontaa. Osoite: Aleksanterinkatu 29 b 33100 Tampere, puh.  03-2141880, www.tytto.fi

Väestöliitto, Seksuaaliterveysklinikka

Tarjotaan keskusteluapua seksuaalista kaltoinkohtelua, hyväksikäyttöä tai väkivaltaa kohdanneille 12-17-vuotiaille tytöille ja pojille  sekä heidän läheisilleen.
Palvelua saa puhelimitse ja reaaliaikaisella nettivastaanotolla (nettivastaanotot nuorille).
www.vaestoliitto.fi/Nuska

Välitä – seksuaaliväkivatatyö, Tampere

Välitä! tarjoaa kriisiapua, tukiryhmiä ja palveluohjausta seksuaalisen väkivallan uhreille, tekijöille ja heidän läheisilleen.

Itä-Suomi

Ensi- ja turvakotien liitto

Turvakodit antavat neuvoja ja apua perheväkivalta-asioissa ympäri vuorokauden. Turvakodit on tarkoitettu lyhytaikaiseksi turvapaikaksi silloin, kun kotiin jääminen väkivallan, uhkailun tai pelon takia on mahdotonta tai suorastaan vaarallista. Neuvontaa, keskusteluapua ja ohjattuja vertaisryhmiä järjestetään myös erillisinä avopalveluina niin väkivallan uhreille, tekijöille kuin perheen lapsillekin. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksillä on turvakoti Imatralla sekä avopalveluja Mikkelin seudulla. Katso yhteystiedot nettiturvakodista www.turvakoti.net

Kehitysvammaisten Tukiliitto

Valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua. Ohjausta ja neuvontaa kehitysvammaisuuteen liittyvissä erityiskysymyksissä kuten kommunikaatio, oikeudet ja vertaistuki. www.kvtl.fi

Kuopion turvakoti

Turvakoti on ympärivuorokautinen, asiakkaalle maksuton kriisityönyksikkö, johon lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeva henkilö tai perhe voi mennä oma-aloitteisesti tai viranomaisen tai muun tahon ohjaamana, tarvittaessa myös nimettömänä. (Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle 1354/2014, 3 §.)

Palvelu on turvakotipalvelua, joka on turvakodin tarjoamaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta lähisuhdeväkivaltaa kokeneelle tai sen uhan alla eläville henkilöille tai perheille.
Palvelut ovat jokaisen sitä tarvitsevan saatavilla asuinpaikasta riippumatta. Palvelut ovat tarjolla perheiden lisäksi myös yksittäisille asiakkaille, iästä riippumatta. Turvakotipalvelut ovat maksuttomia.

Yhteystiedot
Kuopion turvakoti (THL)
Lastentie 1 A, B-ovi
70620 KUOPIO
Ympärivuorokautisesti 017 183 393
www.kuopio.fi/turvakoti

Lappeenrannan SERI-tukikeskus

Apua ja tukea seksuaaliväkivallan uhreille. SERI-lyhenne tulee sanasta seksuaalirikos. SERI-tukikeskus antaa apua ja tukea heille, jotka ovat kohdanneet seksuaalista väkivaltaa.

Lisätietoa https://bit.ly/3hvkajU

Maaseudun tukihenkilöverkko

Tarjoaa valtakunnallisesti kuuntelu- ja keskusteluapua kaikkiin mieltä painaviin ongelmiin maaseudulla työtä tekeville ja sieltä toimeentulonsa saaville ihmisille. Vapaaehtoiset tukihenkilöt lähtevät tarvittaessa mukaan oikeudenkäyntiin ja muiden viranomaisten luo. www.tukihenkilo.fi.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lasten ja nuorten puhelin numerossa 116 111 on alle 21-vuotiaille suunnattu palvelu, joka toimii vuoden jokaisena päivänä. Se on maksuton, valtakunnallinen, suomenkielinen, kaikille lapsille ja nuorille tarkoitettu auttava puhelin. Soittaja voi puhua nimettömänä ja luottamuksellisesti koulutetun aikuisen vapaaehtoisen kanssa mistä asiasta tahansa.

Lasten ja nuorten nettiin www.mll.fi/nuortennetti lapsi tai nuori voi kirjoittaa kirjeen, johon vastauksen saa keskimäärin kolmessa päivässä. Lisätietoja: www.mll.fi/nuorille/lnpn/

Lisäksi myös Vanhempainpuhelin numerossa 0600 12277 ja nettikirjepalvelu www.mll.fi.

Miessakit ry

Väkivaltaa kokeneet miehet -hanke tarjoaa apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kotona tai kadulla kokeneille miehille. Keskusteluapua voi saada puhelimitse, sähköpostilla, yksilötapaamisissa ja ohjatuissa vertaisryhmätapaamisissa.Hanke tarjoaa keskusteluapua ja vertaisryhmätoimintaa, joissa mies voi käsitellä väkivaltakokemustaan ja saada apua psyykkisiin oireisiinsa. Samalla etsitään keinoja välttää uusia väkivaltatilanteita.Väkivaltaa on voitu kokea esimerkiksi ennestään tuntemattoman henkilön, perheenjäsenen tai ammatissa kohdatun asiakkaan taholta. Kokemus voi olla tuore tai siitä voi olla jo vuosia.

Apu on luottamuksellista ja maksutonta.
Palvelua myös ruotsiksi ja englanniksi.
Hankkeen työntekijät tarjoavat myös miesten väkivaltaan liittyvää konsultaatiota ja koulutusta.

Yhteystiedot
www.miessakit.fi
Päivystyspuhelin p. 044 751 1340 on avoinna ma-­ke kello 9­-12. Muina aikoina voit jättää viestin vastaajaan. vakivaltaa.kokeneet.miehet(at)miessakit.fi
Miessakit ry | Väkivaltaa kokeneet miehet
Annankatu 16 B 28
00120 Helsinki

Monika- Naiset liitto

Tukee maahanmuuttajanaisten hyvinvointia ja aktiivista kansalaistoimintaa ja ehkäisee syrjäytymistä. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia ja kaikki keskustelut käydään luottamuksellisesti. Apua on mahdollista saada useilla eri kielillä.
, www.monikanaiset.fi

Valtakunnallinen päivystävä puhelin 24h (09) 692 2304 auttaa väkivaltaa kokeneita tai sen uhan alla eläviä maahanmuuttajanaisia, -tyttöjä ja – lapsia. Siinä tarjotaan ohjausta ja neuvontaa.

Turvakoti MONA puh. (09) 692 2304, salaisessa osoitteessa.
                                 
Mikkelin MoniNaisten Talo on monikulttuurinen kohtaamispaikka maahanmuuttajanaisille. Tarjoaa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa, monipuolista ryhmätoimintaa ja tukea kotoutumiseen. Jääkärinkatu 9, 50100 Mikkeli, mikkeli(at)monikanaiset.fi puh. 045 263 5729

Naisten Linja Suomessa

Tarjoaa valtakunnallista, maksutonta puhelin- ja sähköpostineuvontaa (Naisten Netti) väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille sekä heidän läheisilleen. Naisten linjalla kuunnellaan, ymmärretään, tuetaan, annetaan tietoa väkivallasta ja siitä selviytymisestä sekä ohjataan tarvittaessa muiden palvelujen piiriin. Ennen kaikkea Naisten linja tarjoaa väkivallan kohteena oleville naisille turvallisen ja anonyymin tilan puhua kokemastaan väkivallasta.
Naisten Linja päivystää numerossa 0800 02400 suomeksi ma-pe klo 16-20, ruotsiksi ke klo 16-20, englanniksi pe klo 16-20. www.naistenlinja.fi

Lisäksi Naisten Linja pitää yllä tytöille suunnattua Omat Rajani-internet sivustoa, johon on kerätty runsaasti tietoa seurustelusuhteista, väkivallasta ja avun hakemisesta. Sivulla voi esittää myös kysymyksiä Naisten Linjan työntekijöille ja koulutetuille vapaaehtoisille, keskustella toisten kanssa tai lukea muiden kysymyksiä ja vastauksia niihin.
www.omatrajani.fi

Nollalinja 080-005005

Nollalinja on valtakunnallinen, maksuton auttava puhelin kaikille, jotka ovat läheisessä ihmissuhteessaan kokeneet väkivaltaa tai sen uhkaa. Nollalinjalle voivat soittaa myös väkivaltaa kokeneiden läheiset sekä ammattilaiset ja viranomaiset, jotka tarvitsevat neuvoja asiakastyöhönsä.

Nollalinjalla päivystävät koulutetut ja kokeneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka kuuntelevat, tukevat ja neuvovat kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Nollalinjan päivystäjien kanssa voi keskustella suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Suomesta soitettaessa puhelut Nollalinjalle ovat ilmaisia. Ulkomailta soitetut puhelut maksavat operaattorin mukaisen maksun. Ulkomailta soitettaessa Nollalinjan puhelinnumero on +358 80 005 005.

Nollalinjan sivuilta öydät myös kaikkien turvakotien yhteystiedot.

Raiskauskriisikeskus Tukinainen

Raiskauskriisikeskus Tukinainen antaa valtakunnallisesti maksutonta apua, tukea ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille, heidän läheisilleen ja ammattitoimijoille.
Kriisiapua, tukea ja tietoa eri auttamismahdollisuuksista: Maksuton valtakunnallinen kriisipäivystys puh. 0800-97899 ma-to klo 9-15, la-su klo 15-21.
Oikeudellista neuvontaa, myös henkilökohtaisia ajanvarauksia ja oikeusavustamisia: Maksuton valtakunnallinen juristipäivystys puh. 0800-97895 ma-to 13-16.
www.tukinainen.fi
Apua, tukea ja neuvontaa myös www.nettitukinainen.fi

Rikosuhripäivystys (RIKU)

Tarjoaa henkistä tukea ja käytännön neuvoja rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville. RIKUsta saat myös ohjausta erilaisiin tukipalveluihin sekä neuvoja rikoprosessiin liittyvissä käytännön asioissa esim. oikeusavustajan hankinnassa, kustannusten arvioimisessa, sekä vahingonkorvaus- ja lähestymiskieltoasioissa.

RIKUlla on valtakunnallisia palveluja ja 27 palvelupistettä ympäri Suomea. Voit kysyä alueesi palvelupistettä valtakunnallisista palveluistamme. Palvelupisteistä voit kysyä myös maksuttomia tukihenkilöitä.

Valtakunnalliset palvelut: Auttava puhelin 0203 16116 ma-ti 13-21 ja ke-pe 17-21. Juristin puhelinneuvonta 0203-16117 ma-to 17-19 ja  Apua ja neuvontaa netissä www.rikunet.fi  Verkkosivut: www.riku.fi

SERI-tukikeskus Kuopio

Apua ja tukea seksuaaliväkivallan uhreille. SERI-lyhenne tulee sanasta seksuaalirikos. SERI-tukikeskus antaa apua ja tukea heille, jotka ovat kohdanneet seksuaalista väkivaltaa.

Lisätietoa https://bit.ly/3hvkajU

Suomen Delfins ry, Kouvola

Tarjoaa apua lapsena seksuaalisesti hyväksikäytetyille aikuisille.

Neuvontapuhelin 050 583 5000 ma-ti 9-11, to 12-14.

Varaa aika henkilökohtaiseen tai puhelintapaamiseen.


Puh. 050 522 6604
ma-pe 10-14

Suomen Mielenterveysseura

Valtakunnallinen kriisipuhelin. Keskusteluapua vaikeassa elämäntilanteessa oleville ja heidän läheisilleen. Puhelimessa vastaavat koulutetut, vapaaehtoiset tukihenkilöt ja kriisityöntekijät ympäri Suomea.
Puh. 01019 5202 kaikkialta Suomesta. Päivystys arkisin klo 9-06, lauantaisin ja juhlapyhinä klo 15-06 ja sunnuntaisin klo 15-22. Puhelun hinta määräytyy puhelinoperaattorin taksojen mukaan. Suomen Mielenterveysseura ei laskuta puheluista. www.mielenterveysseura.fi > SOS-kriisikeskus > Valtakunnallinen kriisipuhelin

Kriisikeskusverkostoon kuuluu 18 kriisikeskusta ympäri Suomea (mm. Joensuu, Kuopio, Lappeenranta, Mikkeli, Savonlinna).  Niissä autetaan mm. lähisuhdeväkivallan ja seksuaalirikosten uhreja. Yhteystiedot www.mielenterveysseura.fi/sos-kriisikeskus/kriisikeskusverkosto/alueelliset_kriisikeskukset/

Verkossa toimiva kriisikeskus Tukinet tarjoaa henkilökohtaista tukea, keskusteluryhmiä ja tietopalveluita. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Tukinetissä on mm. kahdenkeskinen Net-tuki -palvelu, jonka välityksellä saa yksityisen, luottamuksellisen ja halutessaan nimettömän yhteyden kriisikeskuksen koulutettuihin tukihenkilöihin ja ammattiauttajiin. Palveluista kerrotaan lähemmin www.tukinet.net.

Suvanto ry

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry (aiemmin Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry) on valtakunnallisesti toimiva kansalais- ja asiantuntijajärjestö.
Toiminnan tarkoituksena on ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja väkivallan ehkäiseminen sekä tietoisuuden lisääminen.

Auttava puhelin SUVANTO-LINJA vastaa TI ja TO klo 13 – 15  1.4.2018 alkaen  numerossa 0800 – 06776 (maksuton).
Lakineuvonta vastaa parillisten viikkojen keskiviikkoina klo 16 – 18 (sama nro).

Tyttöjen Talo, Kuopio

Talon perustehtävä on tarjota tukea elämän eri vaiheissa ja kysymyksissä ja se on avoin kaikille 10- 28 -vuotiaille tytöille ja nuorille naisille. Avointa toimintaa, johon voi tulla aikaa varaamatta, ryhmätoimintaa, seksuaalikasvatusta ja –neuvontaa.
Osoite: Hapelähteenkatu 33 2.krs., 70110 Kuopio, www.tyttotyo.fi.

Väestöliitto, Seksuaaliterveysklinikka

Tarjotaan keskusteluapua seksuaalista kaltoinkohtelua, hyväksikäyttöä tai väkivaltaa kohdanneille 12-17-vuotiaille tytöille ja pojille  sekä heidän läheisilleen.
Palvelua saa puhelimitse ja reaaliaikaisella nettivastaanotolla (nettivastaanotot nuorille). www.vaestoliitto.fi/Nuska

Oulun alue

Ensi- ja turvakotien liitto

Turvakodit antavat neuvoja ja apua perheväkivalta-asioissa ympäri vuorokauden. Turvakodit on tarkoitettu lyhytaikaiseksi turvapaikaksi silloin, kun kotiin jääminen väkivallan, uhkailun tai pelon takia on mahdotonta tai suorastaan vaarallista. Neuvontaa, keskusteluapua ja ohjattuja vertaisryhmiä järjestetään myös erillisinä avopalveluina niin väkivallan uhreille, tekijöille kuin perheen lapsillekin. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksillä on turvakodit Oulussa ja Raahessa. Katso yhteystiedot nettiturvakodista www.turvakoti.net

Kehitysvammaisten Tukiliitto

Valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua. Ohjausta ja neuvontaa kehitysvammaisuuteen liittyvissä erityiskysymyksissä kuten kommunikaatio, oikeudet ja vertaistuki. www.kvtl.fi

Maaseudun tukihenkilöverkko

Tarjoaa valtakunnallisesti kuuntelu- ja keskusteluapua kaikkiin mieltä painaviin ongelmiin maaseudulla työtä tekeville ja sieltä toimeentulonsa saaville ihmisille. Vapaaehtoiset tukihenkilöt lähtevät tarvittaessa mukaan oikeudenkäyntiin ja muiden viranomaisten luo. www.tukihenkilo.fi.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lasten ja nuorten puhelin numerossa 116 111 on alle 21-vuotiaille suunnattu palvelu, joka toimii vuoden jokaisena päivänä. Se on maksuton, valtakunnallinen, suomenkielinen, kaikille lapsille ja nuorille tarkoitettu auttava puhelin. Soittaja voi puhua nimettömänä ja luottamuksellisesti koulutetun aikuisen vapaaehtoisen kanssa mistä asiasta tahansa.

Lasten ja nuorten nettiin www.mll.fi/nuortennetti lapsi tai nuori voi kirjoittaa kirjeen, johon vastauksen saa keskimäärin kolmessa päivässä. Lisätietoja: www.mll.fi/nuorille/lnpn/

Lisäksi myös Vanhempainpuhelin numerossa 0600 12277 ja nettikirjepalvelu www.mll.fi.

Miessakit ry

Väkivaltaa kokeneet miehet -hanke tarjoaa apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kotona tai kadulla kokeneille miehille. Keskusteluapua voi saada puhelimitse, sähköpostilla, yksilötapaamisissa ja ohjatuissa vertaisryhmätapaamisissa.Hanke tarjoaa keskusteluapua ja vertaisryhmätoimintaa, joissa mies voi käsitellä väkivaltakokemustaan ja saada apua psyykkisiin oireisiinsa. Samalla etsitään keinoja välttää uusia väkivaltatilanteita.Väkivaltaa on voitu kokea esimerkiksi ennestään tuntemattoman henkilön, perheenjäsenen tai ammatissa kohdatun asiakkaan taholta. Kokemus voi olla tuore tai siitä voi olla jo vuosia.

Apu on luottamuksellista ja maksutonta.
Palvelua myös ruotsiksi ja englanniksi.
Hankkeen työntekijät tarjoavat myös miesten väkivaltaan liittyvää konsultaatiota ja koulutusta.

Yhteystiedot
www.miessakit.fi
Päivystyspuhelin p. 044 751 1340 on avoinna ma-­ke kello 9­-12. Muina aikoina voit jättää viestin vastaajaan. vakivaltaa.kokeneet.miehet(at)miessakit.fi
Miessakit ry | Väkivaltaa kokeneet miehet
Annankatu 16 B 28
00120 Helsinki

Monika- Naiset liitto

Tukee maahanmuuttajanaisten hyvinvointia ja aktiivista kansalaistoimintaa ja ehkäisee syrjäytymistä. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia ja kaikki keskustelut käydään luottamuksellisesti. Apua on mahdollista saada useilla eri kielillä.
, www.monikanaiset.fi

Valtakunnallinen päivystävä puhelin 24h (09) 692 2304 auttaa väkivaltaa kokeneita tai sen uhan alla eläviä maahanmuuttajanaisia, -tyttöjä ja – lapsia. Siinä tarjotaan ohjausta ja neuvontaa.

Turvakoti MONA puh. (09) 692 2304, salaisessa osoitteessa.

Naisten Linja Suomessa

Tarjoaa valtakunnallista, maksutonta puhelin- ja sähköpostineuvontaa (Naisten Netti) väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille sekä heidän läheisilleen. Naisten linjalla kuunnellaan, ymmärretään, tuetaan, annetaan tietoa väkivallasta ja siitä selviytymisestä sekä ohjataan tarvittaessa muiden palvelujen piiriin. Ennen kaikkea Naisten linja tarjoaa väkivallan kohteena oleville naisille turvallisen ja anonyymin tilan puhua kokemastaan väkivallasta.
Naisten Linja päivystää numerossa 0800 02400 suomeksi ma-pe klo 16-20, ruotsiksi ke klo 16-20, englanniksi pe klo 16-20. www.naistenlinja.fi

Lisäksi Naisten Linja pitää yllä tytöille suunnattua Omat Rajani-internet sivustoa, johon on kerätty runsaasti tietoa seurustelusuhteista, väkivallasta ja avun hakemisesta. Sivulla voi esittää myös kysymyksiä Naisten Linjan työntekijöille ja koulutetuille vapaaehtoisille, keskustella toisten kanssa tai lukea muiden kysymyksiä ja vastauksia niihin. www.omatrajani.fi

Nollalinja 080-005005

Nollalinja on valtakunnallinen, maksuton auttava puhelin kaikille, jotka ovat läheisessä ihmissuhteessaan kokeneet väkivaltaa tai sen uhkaa. Nollalinjalle voivat soittaa myös väkivaltaa kokeneiden läheiset sekä ammattilaiset ja viranomaiset, jotka tarvitsevat neuvoja asiakastyöhönsä.

Nollalinjalla päivystävät koulutetut ja kokeneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka kuuntelevat, tukevat ja neuvovat kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Nollalinjan päivystäjien kanssa voi keskustella suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Suomesta soitettaessa puhelut Nollalinjalle ovat ilmaisia. Ulkomailta soitetut puhelut maksavat operaattorin mukaisen maksun. Ulkomailta soitettaessa Nollalinjan puhelinnumero on +358 80 005 005.

Nollalinjan sivuilta löydät myös kaikkien turvakotien yhteystiedot.

Raiskauskriisikeskus Tukinainen

Raiskauskriisikeskus Tukinainen antaa valtakunnallisesti maksutonta apua, tukea ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille, heidän läheisilleen ja ammattitoimijoille.
Kriisiapua, tukea ja tietoa eri auttamismahdollisuuksista:Maksuton valtakunnallinen kriisipäivystys puh.0800-97899 ma-to klo 9-15, la-su klo 15-21.
Oikeudellista neuvontaa, myös henkilökohtaisia ajanvarauksia ja oikeusavustamisia:Maksuton valtakunnallinen juristipäivystys puh. 0800-97895 ma-to 13-16. www.tukinainen.fi
Apua, tukea ja neuvontaa myös www.nettitukinainen.fi

Rikosuhripäivystys (RIKU)

Tarjoaa henkistä tukea ja käytännön neuvoja rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville. RIKUsta saat myös ohjausta erilaisiin tukipalveluihin sekä neuvoja rikoprosessiin liittyvissä käytännön asioissa esim. oikeusavustajan hankinnassa, kustannusten arvioimisessa, sekä vahingonkorvaus- ja lähestymiskieltoasioissa.

RIKUlla on valtakunnallisia palveluja ja 27 palvelupistettä ympäri Suomea. Voit kysyä alueesi palvelupistettä valtakunnallisista palveluistamme. Palvelupisteistä voit kysyä myös maksuttomia tukihenkilöitä.

Valtakunnalliset palvelut: Auttava puhelin 0203 16116 ma-ti 13-21 ja ke-pe 17-21. Juristin puhelinneuvonta 0203-16117 ma-to 17-19 ja  Apua ja neuvontaa netissä www.rikunet.fi  Verkkosivut: www.riku.fi

SERI-tukikeskus Oulu

Apua ja tukea seksuaaliväkivallan uhreille. SERI-lyhenne tulee sanasta seksuaalirikos. SERI-tukikeskus antaa apua ja tukea heille, jotka ovat kohdanneet seksuaalista väkivaltaa.

Lisätietoa https://bit.ly/3hvkajU

Suomen Mielenterveysseura

Valtakunnallinen kriisipuhelin. Keskusteluapua vaikeassa elämäntilanteessa oleville ja heidän läheisilleen. Puhelimessa vastaavat koulutetut, vapaaehtoiset tukihenkilöt ja kriisityöntekijät ympäri Suomea.
Puh. 01019 5202 kaikkialta Suomesta. Päivystys arkisin klo 9-06, lauantaisin ja juhlapyhinä klo 15-06 ja sunnuntaisin klo 15-22. Puhelun hinta määräytyy puhelinoperaattorin taksojen mukaan. Suomen Mielenterveysseura ei laskuta puheluista.  www.mielenterveysseura.fi > SOS-kriisikeskus > Valtakunnallinen kriisipuhelin

Kriisikeskusverkostoon kuuluu 18 kriisikeskusta ympäri Suomea (mm. Oulussa).  Niissä autetaan mm. lähisuhdeväkivallan ja seksuaalirikosten uhreja. Yhteystiedot www.mielenterveysseura.fi/sos-kriisikeskus/kriisikeskusverkosto/alueelliset_kriisikeskukset/

Verkossa toimiva kriisikeskus Tukinet tarjoaa henkilökohtaista tukea, keskusteluryhmiä ja tietopalveluita. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Tukinetissä on mm. kahdenkeskinen Net-tuki -palvelu, jonka välityksellä saa yksityisen, luottamuksellisen ja halutessaan nimettömän yhteyden kriisikeskuksen koulutettuihin tukihenkilöihin ja ammattiauttajiin. Palveluista kerrotaan lähemmin www.tukinet.net.

Suvanto ry

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry (aiemmin Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry) on valtakunnallisesti toimiva kansalais- ja asiantuntijajärjestö.
Toiminnan tarkoituksena on ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja väkivallan ehkäiseminen sekä tietoisuuden lisääminen.

Auttava puhelin SUVANTO-LINJA vastaa TI ja TO klo 13 – 15  1.4.2018 alkaen  numerossa 0800 – 06776 (maksuton).
Lakineuvonta vastaa parillisten viikkojen keskiviikkoina klo 16 – 18 (sama nro).

Tyttöjen Talo, Oulu

Talon perustehtävä on tarjota tukea elämän eri vaiheissa ja kysymyksissä ja se on avoin kaikille 10- 28 -vuotiaille tytöille ja nuorille naisille. Avointa toimintaa, johon voi tulla aikaa varaamatta, ryhmätoimintaa, seksuaalikasvatusta ja –neuvontaa.
Osoite: Torikatu 16, 9011 Oulu, puh. 0400-263 844, www.likka.fi.

Väestöliitto, Seksuaaliterveysklinikka

Tarjotaan keskusteluapua seksuaalista kaltoinkohtelua, hyväksikäyttöä tai väkivaltaa kohdanneille 12-17-vuotiaille tytöille ja pojille  sekä heidän läheisilleen.
Palvelua saa puhelimitse ja reaaliaikaisella nettivastaanotolla (nettivastaanotot nuorille).
www.vaestoliitto.fi/Nuska

Lappi

Ensi- ja turvakotien liitto

Turvakodit antavat neuvoja ja apua perheväkivalta-asioissa ympäri vuorokauden. Turvakodit on tarkoitettu lyhytaikaiseksi turvapaikaksi silloin, kun kotiin jääminen väkivallan, uhkailun tai pelon takia on mahdotonta tai suorastaan vaarallista. Neuvontaa, keskusteluapua ja ohjattuja vertaisryhmiä järjestetään myös erillisinä avopalveluina niin väkivallan uhreille, tekijöille kuin perheen lapsillekin. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksillä on turvakoti Rovaniemellä. Katso yhteystiedot nettiturvakodista www.turvakoti.net

Kehitysvammaisten Tukiliitto

Valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua. Ohjausta ja neuvontaa kehitysvammaisuuteen liittyvissä erityiskysymyksissä kuten kommunikaatio, oikeudet ja vertaistuki. www.kvtl.fi

Maaseudun tukihenkilöverkko

Tarjoaa valtakunnallisesti kuuntelu- ja keskusteluapua kaikkiin mieltä painaviin ongelmiin maaseudulla työtä tekeville ja sieltä toimeentulonsa saaville ihmisille. Vapaaehtoiset tukihenkilöt lähtevät tarvittaessa mukaan oikeudenkäyntiin ja muiden viranomaisten luo. www.tukihenkilo.fi.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lasten ja nuorten puhelin numerossa 116 111 on alle 21-vuotiaille suunnattu palvelu, joka toimii vuoden jokaisena päivänä. Se on maksuton, valtakunnallinen, suomenkielinen, kaikille lapsille ja nuorille tarkoitettu auttava puhelin. Soittaja voi puhua nimettömänä ja luottamuksellisesti koulutetun aikuisen vapaaehtoisen kanssa mistä asiasta tahansa.

Lasten ja nuorten nettiin www.mll.fi/nuortennetti lapsi tai nuori voi kirjoittaa kirjeen, johon vastauksen saa keskimäärin kolmessa päivässä. Lisätietoja: www.mll.fi/nuorille/lnpn/

Lisäksi myös Vanhempainpuhelin numerossa 0600 12277 ja nettikirjepalvelu www.mll.fi.

Miessakit ry

Väkivaltaa kokeneet miehet -hanke tarjoaa apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kotona tai kadulla kokeneille miehille. Keskusteluapua voi saada puhelimitse, sähköpostilla, yksilötapaamisissa ja ohjatuissa vertaisryhmätapaamisissa.Hanke tarjoaa keskusteluapua ja vertaisryhmätoimintaa, joissa mies voi käsitellä väkivaltakokemustaan ja saada apua psyykkisiin oireisiinsa. Samalla etsitään keinoja välttää uusia väkivaltatilanteita.Väkivaltaa on voitu kokea esimerkiksi ennestään tuntemattoman henkilön, perheenjäsenen tai ammatissa kohdatun asiakkaan taholta. Kokemus voi olla tuore tai siitä voi olla jo vuosia.

Apu on luottamuksellista ja maksutonta.
Palvelua myös ruotsiksi ja englanniksi.
Hankkeen työntekijät tarjoavat myös miesten väkivaltaan liittyvää konsultaatiota ja koulutusta.

Yhteystiedot
www.miessakit.fi
Päivystyspuhelin p. 044 751 1340 on avoinna ma-­ke kello 9­-12. Muina aikoina voit jättää viestin vastaajaan. vakivaltaa.kokeneet.miehet(at)miessakit.fi
Miessakit ry | Väkivaltaa kokeneet miehet
Annankatu 16 B 28
00120 Helsinki

Monika- Naiset liitto

Tukee maahanmuuttajanaisten hyvinvointia ja aktiivista kansalaistoimintaa ja ehkäisee syrjäytymistä. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia ja kaikki keskustelut käydään luottamuksellisesti. Apua on mahdollista saada useilla eri kielillä.
, www.monikanaiset.fi

Valtakunnallinen päivystävä puhelin 24h (09) 692 2304 auttaa väkivaltaa kokeneita tai sen uhan alla eläviä maahanmuuttajanaisia, -tyttöjä ja – lapsia. Siinä tarjotaan ohjausta ja neuvontaa.

Turvakoti MONA puh. (09) 692 2304, salaisessa osoitteessa.

Kemin Voimavarakeskus MONIKA, Etelärantakatu 6, 94100 Kemi, puh. 045 114 7595 auttaa väkivaltaa kokeneita tai sen uhan alla eläviä maahanmuuttajanaisia, -tyttöjä ja – lapsia. Siellä tarjotaan mm. ohjausta, neuvontaa, ratkaisuja väkivallasta irrottautumiseen, tukea arjesta selviytymiseen ja viranomaisasiointiin sekä vertaistukea.

Naisten Linja Suomessa

Tarjoaa valtakunnallista, maksutonta puhelin- ja sähköpostineuvontaa (Naisten Netti) väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille sekä heidän läheisilleen. Naisten linjalla kuunnellaan, ymmärretään, tuetaan, annetaan tietoa väkivallasta ja siitä selviytymisestä sekä ohjataan tarvittaessa muiden palvelujen piiriin. Ennen kaikkea Naisten linja tarjoaa väkivallan kohteena oleville naisille turvallisen ja anonyymin tilan puhua kokemastaan väkivallasta.
Naisten Linja päivystää numerossa 0800 02400 suomeksi ma-pe klo 16-20, ruotsiksi ke klo 16-20, englanniksi pe klo 16-20. www.naistenlinja.fi

Lisäksi Naisten Linja pitää yllä tytöille suunnattua Omat Rajani-internet sivustoa, johon on kerätty runsaasti tietoa seurustelusuhteista, väkivallasta ja avun hakemisesta. Sivulla voi esittää myös kysymyksiä Naisten Linjan työntekijöille ja koulutetuille vapaaehtoisille, keskustella toisten kanssa tai lukea muiden kysymyksiä ja vastauksia niihin. www.omatrajani.fi

Nollalinja 080-005005

Nollalinja on valtakunnallinen, maksuton auttava puhelin kaikille, jotka ovat läheisessä ihmissuhteessaan kokeneet väkivaltaa tai sen uhkaa. Nollalinjalle voivat soittaa myös väkivaltaa kokeneiden läheiset sekä ammattilaiset ja viranomaiset, jotka tarvitsevat neuvoja asiakastyöhönsä.

Nollalinjalla päivystävät koulutetut ja kokeneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka kuuntelevat, tukevat ja neuvovat kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Nollalinjan päivystäjien kanssa voi keskustella suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Suomesta soitettaessa puhelut Nollalinjalle ovat ilmaisia. Ulkomailta soitetut puhelut maksavat operaattorin mukaisen maksun. Ulkomailta soitettaessa Nollalinjan puhelinnumero on +358 80 005 005.
Nollalinjan sivuilta öydät myös kaikkien turvakotien yhteystiedot.

Raiskauskriisikeskus Tukinainen

Raiskauskriisikeskus Tukinainen antaa valtakunnallisesti maksutonta apua, tukea ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille, heidän läheisilleen ja ammattitoimijoille.
Kriisiapua, tukea ja tietoa eri auttamismahdollisuuksista:Maksuton valtakunnallinen kriisipäivystys puh.0800-97899 ma-to klo 9-15, la-su klo 15-21.
Oikeudellista neuvontaa, myös henkilökohtaisia ajanvarauksia ja oikeusavustamisia:Maksuton valtakunnallinen juristipäivystys puh. 0800-97895 ma-to 13-16. www.tukinainen.fi
Apua, tukea ja neuvontaa myös www.nettitukinainen.fi

Rikosuhripäivystys (RIKU)

Tarjoaa henkistä tukea ja käytännön neuvoja rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville. RIKUsta saat myös ohjausta erilaisiin tukipalveluihin sekä neuvoja rikoprosessiin liittyvissä käytännön asioissa esim. oikeusavustajan hankinnassa, kustannusten arvioimisessa, sekä vahingonkorvaus- ja lähestymiskieltoasioissa.

RIKUlla on valtakunnallisia palveluja ja 27 palvelupistettä ympäri Suomea. Voit kysyä alueesi palvelupistettä valtakunnallisista palveluistamme. Palvelupisteistä voit kysyä myös maksuttomia tukihenkilöitä.

Valtakunnalliset palvelut: Auttava puhelin 0203 16116 ma-ti 13-21 ja ke-pe 17-21. Juristin puhelinneuvonta 0203-16117 ma-to 17-19 ja  Apua ja neuvontaa netissä www.rikunet.fi  Verkkosivut: www.riku.fi

SERI-tukikeskus Rovaniemi

Apua ja tukea seksuaaliväkivallan uhreille. SERI-lyhenne tulee sanasta seksuaalirikos. SERI-tukikeskus antaa apua ja tukea heille, jotka ovat kohdanneet seksuaalista väkivaltaa.

Lisätietoa https://bit.ly/3hvkajU

Suomen Mielenterveysseura

Valtakunnallinen kriisipuhelin. Keskusteluapua vaikeassa elämäntilanteessa oleville ja heidän läheisilleen. Puhelimessa vastaavat koulutetut, vapaaehtoiset tukihenkilöt ja kriisityöntekijät ympäri Suomea.
Puh. 01019 5202 kaikkialta Suomesta. Päivystys arkisin klo 9-06, lauantaisin ja juhlapyhinä klo 15-06 ja sunnuntaisin klo 15-22. Puhelun hinta määräytyy puhelinoperaattorin taksojen mukaan. Suomen Mielenterveysseura ei laskuta puheluista.  www.mielenterveysseura.fi > SOS-kriisikeskus > Valtakunnallinen kriisipuhelin

Kriisikeskusverkostoon kuuluu 18 kriisikeskusta ympäri Suomea (mm. Kemi ja Rovaniemi).  Niissä autetaan mm. lähisuhdeväkivallan ja seksuaalirikosten uhreja. Yhteystiedot www.mielenterveysseura.fi/sos-kriisikeskus/kriisikeskusverkosto/alueelliset_kriisikeskukset/

Verkossa toimiva kriisikeskus Tukinet tarjoaa henkilökohtaista tukea, keskusteluryhmiä ja tietopalveluita. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Tukinetissä on mm. kahdenkeskinen Net-tuki -palvelu, jonka välityksellä saa yksityisen, luottamuksellisen ja halutessaan nimettömän yhteyden kriisikeskuksen koulutettuihin tukihenkilöihin ja ammattiauttajiin. Palveluista kerrotaan lähemmin www.tukinet.net.

Raiskauskriisikeskus Tukinainen

Raiskauskriisikeskus Tukinainen antaa valtakunnallisesti maksutonta apua, tukea ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille, heidän läheisilleen ja ammattitoimijoille.
Kriisiapua, tukea ja tietoa eri auttamismahdollisuuksista:Maksuton valtakunnallinen kriisipäivystys puh.0800-97899 ma-to klo 9-15, la-su klo 15-21.
Oikeudellista neuvontaa, myös henkilökohtaisia ajanvarauksia ja oikeusavustamisia:Maksuton valtakunnallinen juristipäivystys puh. 0800-97895 ma-to 13-16. www.tukinainen.fi
Apua, tukea ja neuvontaa myös www.nettitukinainen.fi

Suvanto ry

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry (aiemmin Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry) on valtakunnallisesti toimiva kansalais- ja asiantuntijajärjestö.
Toiminnan tarkoituksena on ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja väkivallan ehkäiseminen sekä tietoisuuden lisääminen.

Auttava puhelin SUVANTO-LINJA vastaa TI ja TO klo 13 – 15  1.4.2018 alkaen  numerossa 0800 – 06776 (maksuton).
Lakineuvonta vastaa parillisten viikkojen keskiviikkoina klo 16 – 18 (sama nro).

Väestöliitto, Seksuaaliterveysklinikka

Tarjotaan keskusteluapua seksuaalista kaltoinkohtelua, hyväksikäyttöä tai väkivaltaa kohdanneille 12-17-vuotiaille tytöille ja pojille  sekä heidän läheisilleen.
Palvelua saa puhelimitse ja reaaliaikaisella nettivastaanotolla (nettivastaanotot nuorille). www.vaestoliitto.fi/Nuska

Ahvenanmaa

Ensi- ja turvakotien liitto

www.turvakoti.net on Ensi- ja turvakotien liiton verkkopalvelu. Nettiturvakoti auttaa väkivallan kaikkia osapuolia tarjoamalla heille tietoa, keskusteluapua ja vertaistukea.

Kehitysvammaisten Tukiliitto

Valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua. Ohjausta ja neuvontaa kehitysvammaisuuteen liittyvissä erityiskysymyksissä kuten kommunikaatio, oikeudet ja vertaistuki. www.kvtl.fi

Maaseudun tukihenkilöverkko

Tarjoaa valtakunnallisesti kuuntelu- ja keskusteluapua kaikkiin mieltä painaviin ongelmiin maaseudulla työtä tekeville ja sieltä toimeentulonsa saaville ihmisille. Vapaaehtoiset tukihenkilöt lähtevät tarvittaessa mukaan oikeudenkäyntiin ja muiden viranomaisten luo. www.tukihenkilo.fi.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lasten ja nuorten puhelin numerossa 116 111 on alle 21-vuotiaille suunnattu palvelu, joka toimii vuoden jokaisena päivänä. Se on maksuton, valtakunnallinen, suomenkielinen, kaikille lapsille ja nuorille tarkoitettu auttava puhelin. Soittaja voi puhua nimettömänä ja luottamuksellisesti koulutetun aikuisen vapaaehtoisen kanssa mistä asiasta tahansa.

Lasten ja nuorten nettiin  www.mll.fi/nuortennetti lapsi tai nuori voi kirjoittaa kirjeen, johon vastauksen saa keskimäärin kolmessa päivässä. Lisätietoja: www.mll.fi/nuorille/lnpn/

Lisäksi myös Vanhempainpuhelin numerossa 0600 12277 ja nettikirjepalvelu www.mll.fi.

Miessakit ry

Väkivaltaa kokeneet miehet -hanke tarjoaa apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kotona tai kadulla kokeneille miehille. Keskusteluapua voi saada puhelimitse, sähköpostilla, yksilötapaamisissa ja ohjatuissa vertaisryhmätapaamisissa.Hanke tarjoaa keskusteluapua ja vertaisryhmätoimintaa, joissa mies voi käsitellä väkivaltakokemustaan ja saada apua psyykkisiin oireisiinsa. Samalla etsitään keinoja välttää uusia väkivaltatilanteita.Väkivaltaa on voitu kokea esimerkiksi ennestään tuntemattoman henkilön, perheenjäsenen tai ammatissa kohdatun asiakkaan taholta. Kokemus voi olla tuore tai siitä voi olla jo vuosia.

Apu on luottamuksellista ja maksutonta.
Palvelua myös ruotsiksi ja englanniksi.
Hankkeen työntekijät tarjoavat myös miesten väkivaltaan liittyvää konsultaatiota ja koulutusta.

Yhteystiedot
www.miessakit.fi
Päivystyspuhelin p. 044 751 1340 on avoinna ma-­ke kello 9­-12. Muina aikoina voit jättää viestin vastaajaan. vakivaltaa.kokeneet.miehet(at)miessakit.fi
Miessakit ry | Väkivaltaa kokeneet miehet
Annankatu 16 B 28
00120 Helsinki

Monika-Naiset liitto

Tukee maahanmuuttajanaisten hyvinvointia ja aktiivista kansalaistoimintaa ja ehkäisee syrjäytymistä. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia ja kaikki keskustelut käydään luottamuksellisesti. Apua on mahdollista saada useilla eri kielillä.
, www.monikanaiset.fi

Valtakunnallinen päivystävä puhelin 24h (09) 692 2304 auttaa väkivaltaa kokeneita tai sen uhan alla eläviä maahanmuuttajanaisia, -tyttöjä ja -lapsia. Siinä tarjotaan ohjausta ja neuvontaa.

Turvakoti MONA puh. (09) 692 2304, salaisessa osoitteessa.

Naisten Linja Suomessa

Tarjoaa valtakunnallista, maksutonta puhelin- ja sähköpostineuvontaa (Naisten Netti) väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille sekä heidän läheisilleen. Naisten linjalla kuunnellaan, ymmärretään, tuetaan, annetaan tietoa väkivallasta ja siitä selviytymisestä sekä ohjataan tarvittaessa muiden palvelujen piiriin. Ennen kaikkea Naisten linja tarjoaa väkivallan kohteena oleville naisille turvallisen ja anonyymin tilan puhua kokemastaan väkivallasta.
Naisten Linja päivystää numerossa 0800 02400 suomeksi ma-pe klo 16-20, ruotsiksi ke klo 16-20, englanniksi pe klo 16-20. www.naistenlinja.fi

Lisäksi Naisten Linja pitää yllä tytöille suunnattua Omat Rajani-internet sivustoa, johon on kerätty runsaasti tietoa seurustelusuhteista, väkivallasta ja avun hakemisesta. Sivulla voi esittää myös kysymyksiä Naisten Linjan työntekijöille ja koulutetuille vapaaehtoisille, keskustella toisten kanssa tai lukea muiden kysymyksiä ja vastauksia niihin. www.omatrajani.fi

Nollalinja 080-005005

Nollalinja on valtakunnallinen, maksuton auttava puhelin kaikille, jotka ovat läheisessä ihmissuhteessaan kokeneet väkivaltaa tai sen uhkaa. Nollalinjalle voivat soittaa myös väkivaltaa kokeneiden läheiset sekä ammattilaiset ja viranomaiset, jotka tarvitsevat neuvoja asiakastyöhönsä.

Nollalinjalla päivystävät koulutetut ja kokeneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka kuuntelevat, tukevat ja neuvovat kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Nollalinjan päivystäjien kanssa voi keskustella suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Suomesta soitettaessa puhelut Nollalinjalle ovat ilmaisia. Ulkomailta soitetut puhelut maksavat operaattorin mukaisen maksun. Ulkomailta soitettaessa Nollalinjan puhelinnumero on +358 80 005 005.

Nollalinjan sivuilta (www.nollalinja.fi) löydät myös kaikkien turvakotien yhteystiedot.

Raiskauskriisikeskus Tukinainen

Raiskauskriisikeskus Tukinainen antaa valtakunnallisesti maksutonta apua, tukea ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille, heidän läheisilleen ja ammattitoimijoille.
Kriisiapua, tukea ja tietoa eri auttamismahdollisuuksista:Maksuton valtakunnallinen kriisipäivystys puh.0800-97899 ma-to klo 9-15, la-su klo 15-21.
Oikeudellista neuvontaa, myös henkilökohtaisia ajanvarauksia ja oikeusavustamisia:Maksuton valtakunnallinen juristipäivystys puh. 0800-97895 ma-to 13-16. www.tukinainen.fi
Apua, tukea ja neuvontaa myös www.nettitukinainen.fi

Rikosuhripäivystys (RIKU)

Tarjoaa henkistä tukea ja käytännön neuvoja rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville. RIKUsta saat myös ohjausta erilaisiin tukipalveluihin sekä neuvoja rikoprosessiin liittyvissä käytännön asioissa esim. oikeusavustajan hankinnassa, kustannusten arvioimisessa, sekä vahingonkorvaus- ja lähestymiskieltoasioissa.

RIKUlla on valtakunnallisia palveluja ja 27 palvelupistettä ympäri Suomea. Voit kysyä alueesi palvelupistettä valtakunnallisista palveluistamme. Palvelupisteistä voit kysyä myös maksuttomia tukihenkilöitä.

Valtakunnalliset palvelut: Auttava puhelin 0203 16116 ma-ti 13-21 ja ke-pe 17-21. Juristin puhelinneuvonta 0203-16117 ma-to 17-19 ja  Apua ja neuvontaa netissä www.rikunet.fi  Verkkosivut: www.riku.fi

Suomen Mielenterveysseura

Valtakunnallinen kriisipuhelin. Keskusteluapua vaikeassa elämäntilanteessa oleville ja heidän läheisilleen. Puhelimessa vastaavat koulutetut, vapaaehtoiset tukihenkilöt ja kriisityöntekijät ympäri Suomea.
Puh. 01019 5202 kaikkialta Suomesta. Päivystys arkisin klo 9-06, lauantaisin ja juhlapyhinä klo 15-06 ja sunnuntaisin klo 15-22. Puhelun hinta määräytyy puhelinoperaattorin taksojen mukaan. Suomen Mielenterveysseura ei laskuta puheluista.  www.mielenterveysseura.fi > SOS-kriisikeskus > Valtakunnallinen kriisipuhelin

Verkossa toimiva kriisikeskus Tukinet tarjoaa henkilökohtaista tukea, keskusteluryhmiä ja tietopalveluita. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Tukinetissä on mm. kahdenkeskinen Net-tuki -palvelu, jonka välityksellä saa yksityisen, luottamuksellisen ja halutessaan nimettömän yhteyden kriisikeskuksen koulutettuihin tukihenkilöihin ja ammattiauttajiin. Palveluista kerrotaan lähemmin www.tukinet.net.

Suvanto ry

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry (aiemmin Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry) on valtakunnallisesti toimiva kansalais- ja asiantuntijajärjestö.
Toiminnan tarkoituksena on ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja väkivallan ehkäiseminen sekä tietoisuuden lisääminen.

Auttava puhelin SUVANTO-LINJA vastaa TI ja TO klo 13 – 15  1.4.2018 alkaen  numerossa 0800 – 06776 (maksuton).
Lakineuvonta vastaa parillisten viikkojen keskiviikkoina klo 16 – 18 (sama nro).
Väestöliitto, Seksuaaliterveysklinikka

Tarjotaan keskusteluapua seksuaalista kaltoinkohtelua, hyväksikäyttöä tai väkivaltaa kohdanneille 12-17-vuotiaille tytöille ja pojille  sekä heidän läheisilleen.
Palvelua saa puhelimitse ja reaaliaikaisella nettivastaanotolla (nettivastaanotot nuorille).
www.vaestoliitto.fi/Nuska