Samarbete

Våldtäktskriscentralen Tukinainen r.f.
www.tukinainen.fi

 

Tyttöjen Talo, Helsingfors
www.tyttojentalo.fi

 

Förbundet Monika-kvinnorna r.f.
www.monikanaiset.fi

 

Oikeusministeriö

Justitieministeriet
www.om.fi

 

Polisstyrelsen
www.poliisihallitus.fi
www.poliisi.fi
www.poliisi.fi/rikokset
(tietoa rikosilmoituksen teosta)

De utvecklingsstördas stödförbund r.f.
www.kvtl.fi

 

Förbundet för mödra- och skyddshem r.f.
www.ensijaturvakotienliitto.fi

 

Kvinnolinjen i Finland r.f.
www.naistenlinja.fi

 

Riksåklagarämbetet
www.vksv.fi

 

Polisyrkeshögskolan
www.polamk.fi


www.senjanetti.fi -arbetsgruppen
Senja-projektet: Tukinainen r.f.
Översättning till svenska och engelska: Henrik Lampikoski
Layout: Päivi Viita www.Vitamiini.fi
Produktion: Thule Digital Oy