Uhrin kohtaaminen rikosprosessissa

Koulutus juridiikan ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat haavoittuvia uhreja

Ohjelma

Koulutuspäivän avaus

Uhrin avun-, tuen- ja suojeluntarpeisiin vastaaminen rikosprosessissa

 • Katsaus uhridirektiivin velvoitteisiin ja keskeisiin säädöksiin

Trauma ja sen vaikutukset uhrin käyttäytymiseen rikosprosessissa

 • Psyykkinen trauma ja traumatisoituminen
 • PTSD ja dissosiaatio
 • Trauman kokemisen vaikutukset uhrin muistiin ja käyttäytymiseen
 • Traumatisoitumisen vaikutukset tapahtumasta kertomiseen
 • Keskustelua aiheesta

Uhrin haavoittuvuuden tunnistaminen ja sensitiivinen kohtelu

 • Haavoittuvuus ja haavoittavat tekijät
 • Haavoittuvuuden tunnistamisen merkitykset
 • Sensitiivinen kohtaaminen ja sen hyödyt
 • Sensitiivisyys ja työntekijän jaksaminen
 • Keskustelua aiheesta

Uhrin riippuvuus tekijästä haavoittuvuutta lisäävänä tekijänä

 • Näkökulmia riippuvuuden syntyyn
 • Riippuvuuden tematiikka oikeusprosessissa
 • Käytännön esimerkkejä riippuvuuden problematiikasta
 • Keskustelua aiheesta

Ulkomaalaisen uhrin erityinen haavoittuvuus ja oleskeluluvat

 • Rikoksen uhrin oikeudet oleskeluluvasta riippumatta
 • Suojeluun ja rikosprosessiin liittyvät oleskeluluvat
 • Keskustelua aiheesta

Erityisen haavoittuvat uhrit oikeudellisena haasteena

 • Haavoittuvuuden syntymekanismit
 • Haavoittuvuus ja luotettavuus
 • Ohjeita haavoittuvien uhrien kohtaamisen tueksi
 • Keskustelua aiheesta

Alueelliset tukipalvelut esittäytyvät