Välkommen till Senja!

Syftet med sensitivitetsmodellen Senja är att sprida information om följderna för dem som utsätts för våld i en nära relation eller för sexuellt våld och att ge goda råd till dem som under rättsprocesser har att göra med offren.

Sensitivitet främjar offrets handlingsförmåga, underlättar myndigheternas arbete, hindrar att offret känner sig orättvist behandlad av myndigheterna (sekundär viktimisering) och stärker offrets rättsskydd, särskilt rätten till en rättvis rättegång.

Webbplatsen Senjanetti.fi skapades 2009–2011 inom ramen för Senja-projektet. Innehållet har uppdaterats under Senjanetti.fi-projektet 2017–2018. Av de två projekten finansierades det första av Penningautomatföreningen och det andra av justitieministeriet.

Användningsvillkor

Läs dessa användningsvillkor noga. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningsvillkoren som sådana.

Upphovsrätt och länkningspolicy

Rätten till allt textmaterial som publiceras på webbplatsen innehas av Tukinainen rf, om inte något annat anges.

Webbplatsens textmaterial kan användas fritt och länkar till sidorna får skapas förutsatt att källan uppges. Om annan användning av materialet måste alltid avtalas särskilt med Tukinainen rf.