Bemötande av brottsoffer under rättsprocessen

Kurs för yrkesverksamma inom det juridiska området som i sitt arbete möter sårbara brottsoffer

Program

Kursdagen inleds

Att tillgodose offrets behov av hjälp, stöd och beskydd under det straffrättsliga förfarandet

 • Genomgång av skyldigheter enligt brottsofferdirektivet och central lagstiftning

Psykiskt trauma och dess inverkan på brottsoffrets beteende under det straffrättsliga förfarandet

 • Psykiskt trauma och traumatisering
 • PTSD och dissociation
 • Den traumatiska upplevelsen inverkan på offrets minne och beteende
 • Traumatiseringens inverkan på offrets berättelse
 • Diskussion kring temat

Offrets sårbarhet och sensitivt bemötande

 • Sårbarhet och bidragande faktorer till den
 • Att känna igen sårbarhet
 • Sensitivt bemötande och dess fördelar
 • Sensitivitet och hur man ska orka med arbetet
 • Diskussion kring temat

Offrets beroende av gärningsmannen som bidragande orsak till sårbarhet

 • Perspektiv på hur beroende uppkommer
 • Beroendetematiken i rättsprocessen
 • Praktiska exempel på beroendets problematik
 • Diskussion kring temat

Utländska brottsoffers särskilda sårbarhet och uppehållstillstånd

 • Brottsoffers rättigheter oavsett uppehållstillstånd
 • Uppehållstillstånd vid beskydd och rättsprocesser
 • Diskussion kring temat

Särskilt sårbara grupper som juridisk utmaning

 • Uppkomstmekanismer för sårbarhet
 • Sårbarhet och tillförlitlighet
 • Råd för bemötande av sårbara offer
 • Diskussion kring temat

Regionala stödfunktioner presenterar sig