Välkommen till Senja!

Syftet med sensitivitetsmodellen Senja är att sprida information om följderna för dem som utsätts för våld i en nära relation eller för sexuellt våld och att ge goda råd till dem som under rättsprocesser har att göra med offren.
 
Sensitivitet främjar offrets handlingsförmåga, underlättar myndigheternas arbete, hindrar att offret känner sig orättvist behandlad av myndigheterna (sekundär viktimisering) och stärker offrets rättsskydd, särskilt rätten till en rättvis rättegång.

Materialet på Senjanetti.fi får inte kopieras eller publiceras utan skriftligt tillstånd från Tukinainen rf.